Blog 1 Vermogensschade

In dit blog ga ik in op een arrest van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 23 februari 2021 ECLI:NLGHARL:2021:1764

Kort gezegd gaat het hier om failliete schoenwinkels (hierna: Schoenwinkels) en een curator die op grond van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige daad schadevergoeding vordert van de voormalig bestuurder van de schoenenwinkels. Die schadeclaim wordt door het hof deels toegewezen en deels afgewezen. Ik ga hieronder nader in op het afgewezen deel. De curator krijgt nog een kans om de schade opnieuw te begroten. Wat gaat er in eerste instantie mis? En hoe moet het wel?