Transfer Pricing en fiscale waarderingen

Hermes Advisory is gespecialiseerd in het uitvoeren van waarderingen ten behoeve van fiscale en transfer pricing doeleinden.

Fiscale waarderingen

Voor een veelheid aan transacties zal in fiscale context een waardering benodigd zijn ter onderbouwing van de gehanteerde waarde. Het waarderingsbegrip ‘waarde in het economisch verkeer’ speelt hierbij een centrale rol. Er zijn verschillende heffingsmomenten waarbij een dergelijke waardering van belang is, waaronder :

  • Exit – tax waardering, zoals eindheffing bij migratie van de onderneming
  • Aandelenwaardering voor management participaties
  • Waardering in het kader van fiscale faciliteiten, zoals bedrijfsopvolging, aangaan/ verbreken fiscale eenheid en toepassen innovatiebox
  • waardering vervreemding aanmerkelijk belang aan derden of in familiaire verhouding
  • waardering ten behoeve zoals fiscale herstructurering en activa/ passiva transacties
  • waardering voor successie doeleinden.

Hermes Advisory is gespecialiseerd in fiscale waarderingen en werkt in dat kader dikwijls samen met de belastingdienst, al dan niet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, om de waardering op voorhand af te stemmen en zo discussie achteraf te voorkomen.

 

Transfer pricing

Ter zake van transacties binnen een concern (transfer pricing) dient de belastingplichtige documentatie op te stellen ter onderbouwing van de zakelijkheid van de gehanteerde intra-groepsprijzen. Hermes Advisory heeft de benodigde specialistische kennis in huis om economische en financiële analyses uit te voeren en deze te documenteren ten behoeve van winstallocatie- vraagstukken, inclusief waarderingen voor de overdracht van bedrijfsmiddelen (e.g. aandelenoverdracht, overdracht immateriele vaste activa, PPA reviews) en functies (e.g. business restructuring, profit shifts) binnen concerns.

Daarnaast biedt Hermes Advisory uiteenlopende financial modelling diensten aan in het kader van transfer pricing optimalisatie projecten.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen, kunt u contact opnemen met: