WHOA Liquidatie Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Naast de mogelijkheid om te herstructureren en te komen tot een Reorganisatie Akkoord, biedt de WHOA ook de mogelijkheid om – wanneer sprake is van een status van onvermijdelijke insolventie en niet rendabele bedrijfsactiviteiten – deze bedrijfsactiviteiten op een ordentelijke manier te beëindigen en te komen tot een zogenaamd Liquidatie Akkoord.

Financiële ondersteuning en deskundige begeleiding is noodzakelijk om te komen tot een Liquidatie Akkoord

Naast de juridische aspecten spelen bij een Liquidatie Akkoord ook economische en financiële vraagstukken een rol. Is er inderdaad sprake van een status van onvermijdelijke insolventie? Hoeveel liquide middelen zijn nodig om te komen tot een Liquidatie Akkoord? Hoe ziet de klassenindeling eruit? Wat zijn de gevolgen van het opzeggen van overeenkomsten? Welke financiële, juridische en operationele informatie wordt benoemd in het plan waarover schuldeisers moeten stemmen? Naast deze vragen spelen twee waardes van de onderneming in kwestie een belangrijke rol, namelijk de waarde in faillissement (faillissementswaarde) en de waarde die behouden kan blijven bij een ordentelijke beëindiging (plan waarde).

Voorbereiding WHOA

Hermes Advisory heeft – om te komen tot een Liquidatie Akkoord – veel voorwerk gedaan om juist nu (MKB) ondernemingen adequaat te kunnen ondersteunen. De begeleiding kan al aanvangen bij de voorbereidingsfase voordat een formeel WHOA traject wordt opgestart.

“Hermes Advisory biedt een QuickScan aan en heeft een groot deel van de vervolgstappen binnen een WHOA traject geautomatiseerd. Alhoewel wij als geen ander begrijpen dat elke onderneming en elke situatie uniek is, hebben wij getracht de benodigde documenten automatisch te genereren. Door vergaande automatisering hebben we getracht de WHOA ook voor kleinere ondernemingen toegankelijk te maken.”

Ons team bestaat uit deskundigen die de taal spreken van MKB ondernemers en hen gedurende alle fases van het WHOA traject kunnen begeleiden.

Onze Werkwijze

Ons stappenplan helpt u om op een eenvoudige manier te communiceren met relevantie partijen om zodoende te komen tot een WHOA Liquidatie Akkoord. Loop door de vragenlijst heen en vul waar nodig uw gegevens in.