Hermes Advisory: delen van kennis vergroot inzicht en biedt een nieuw, breder perspectief

Hermes Advisory biedt een nieuw, ander perspectief naast hetgeen men al weet. Dit doet zij door het aanbieden van postdoctoraal onderwijs waarin zij haar financiële kennis van forensisch onderzoek en schadebegroten in juridisch perspectief plaatst. Dit doet zij door het plegen van financieel onderzoek binnen de juridisch gestelde kaders en de regelgeving voor accountants. En dit doet zij door strategisch opgestelde doelen met de operationele bedrijfsvoering en bedrijfscultuur te verbinden.

Door het bieden van een breder perspectief naast de eigen aanwezige kennis, stelt Hermes Advisory haar opdrachtgevers in staat zelf zorgvuldiger hun afwegingen te maken en minder afhankelijk te worden van de mening van anderen zodat sneller tot de juiste beslissing kan worden gekomen.

De partners van Hermes Advisory dragen hun kennis ook uit door het geven van gast-colleges en het organiseren van specifieke seminars.

Agenda voor kennissessies

25 november 2021: Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen

reeds vol geboekt

Locatie : Hermes Advisory Naarderstraat 20 Laren

In samenwerking met Legal Houdini – Johan Jol