Waarderen bij geschillen

Hermes Advisory verstrekt met haar team van gerechtelijk deskundigen financieel economische en statistische analyses en deskundigenberichten ter ondersteuning van nationale en internationale gerechtelijke procedures.

Bij een gerechtelijke procedure speelt naast de juridische uitwerking ook de economische uitwerking een centrale rol. U wilt toch niet dat u gelijk krijgt maar dat het vonnis u niet in de financiële positie plaatst waar u eigenlijk recht op heeft? Dit kan worden voorkomen door een goede financiële onderbouwing bij uw juridische procedure te voegen.

Bij geschillen waar waarde centraal staat

Hermes Advisory wordt regelmatig door de rechterlijke macht en door partijen die betrokken zijn in een juridisch geschil als deskundige benoemd in procedures waar de waarde van een object centraal staat. Deze opdrachten variëren tussen het uitvoeren van bedrijfswaarderingen bij echtscheidingsprocedures, bij uitkoop van een aandeelhouder, bij de situatie van benadeling door fouten bij aandelenemissies, bij (internationale) arbitrage of bijvoorbeeld bij geschillen tussen aandeelhouders.

Tevens wordt Hermes Advisory ingeschakeld wanneer onduidelijkheid bestaat over een bepaald waarderingselement welke invloed heeft op de uitkomst van een procedure. Hiervoor verstrekken wij met onderbouwde opinies met literatuur verwijzingen.

Brede waarderingskennis en ervaring bij juridische procedures

Hermes Advisory heeft kennis en ervaring op de navolgende waarderingsgebieden:

 • Bedrijfswaarderingen
 • Bedrijfswaardering ten behoeve van financiering
 • Waardering van intellectueel eigendom en begroten van vermogensschade bij inbreuk op intellectueel eigendom
 • Bedrijfswaardering bij bijzonder beheer situaties
 • Waardering van financiële portefeuilles (structured finance en beleggingsportefeuilles)
 • Waardering van complexe financiële instrumenten

Wij beschikken over een team van professionals met brede waarderings- en financieringservaring. Het team bestaat uit register valuators (die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands instituut voor Register Valuators), register accountants, investment bankers en quantitative finance specialisten.

Waarderen is een vak apart waarbij juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten samenkomen. Het volstaat niet om te zeggen: we draaien wel even een modelletje

– Pieter van Prooijen – Partner Hermes Advisory

Ons team is bekend met de navolgende methodieken, waarderingsuitgangspunten en waarderingsbenaderingen:

 • Verschillende standaarden waaronder de waarde van een object in de rapportage wordt opgenomen (liquidatiewaarde / marktwaarde  / intrinsieke waarde en investeringswaarde)
 • Waardebenadering uitgaande van continuïteit of liquidatie
 • De navolgende waarderingsmethodes en benaderingen:

Income method: Discount Cash Flow Methode en de Adjusted Present Value methode

Comparable Companies method: kengetallen op basis van vergelijking met vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven

Comparable Transaction method: kengetallen op basis van vergelijking met verkoop van vergelijkbare ondernemingen

Onderligggende waarde methode: methode waarbij wordt gekeken wat de waarde is van de onderliggende activa

 • Disconteringsvoet en kapitalisatievoet: het onderbouwen van de disconteringsvoet en kapitalisatievoet door middel van de “build up” methode, het “capital asset pricing” model, het onderbouwen van de “weighted average cost of capital” en andere kwantitatieve methodes om tot een onderbouwing hiervan te komen
 • Onderbouwing van minderheidskortingen en controle premiums en kortingen voor het hanteren van een korting wanneer aandelen beperkt verhandelbaar zijn.
 • Deductieve waarderingsmethodes die in de transactiepraktijk worden gehanteerd
 • Monte Carlo Analyse en Reële Optie theorie
 • Structured Finance toepassingen voor de waardebepaling van leningen bij portefeuilles
 • Prijsstelling voor derivaten en complexe opties aan de hand van kwantitatieve modellen

Het is onze taak om volledig onderbouwd en overtuigend uw casus te presenteren zodat de rechterlijke macht dit begrijpt en u in uw rechten erkent.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met: