Artikel “Fraude en misbruik bij faillissementen”

Fraude en misbruik bij faillissementen: investeren in een aanpak die wél werkt.

Ondanks dat het aantal faillissementen ten opzichte van recordjaar 2013 begint te dalen, blijft het aantalfaillissementen onverminderd hoog. Daarnaast laten failliete bedrijven steeds grotere schulden achter. Het lijkt erop dat een aantal bedrijven de economische crisis hebben aangewend om op een goedkope manier van hun schulden en personeel af te komen. Tegelijkertijd lukt het de overheid niet om effectief tegen faillissementsfraude en/of misbruik van de faillissementswet op te treden. Ook de vorig jaar door Minister Opstelten aangekondigde maatregelen zullen weinig effect sorteren. Faillissementsfraude zal voorlopig nog blijven lonen. Een analyse.

 Tijdschrift_voor_Insolventierecht_Fraude_en_misbruik_bij_faillissementen_investeren_in_een_aanpak_die_wel_werkt.