Cursus : Onderhandelen bij financiële herstructureringen inclusief bespreking WHOA

Johan Jol van Legal Houdini Academy en Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory nodigen u op donderdag 28 november 2019 van harte uit voor de cursus: Onderhandelen bij financiële herstructureringen.
De cursus zal uitvoerig ingaan op het wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord’ (WHOA).

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de kennis en kunde van advocaten en academici.
De inhoud van de cursus is van academisch niveau en de docenten zijn tevens (post) academisch opgeleid.
Deelname aan deze cursus geeft u het recht bij uw opleidingsinstelling 7 opleidingspunten te claimen.

Onderhandelen bij financiële herstructureringen
Het aantal faillissementen zal dit jaar voor het eerst in jaren licht stijgen ondanks dat het nog crescendo gaat met de Nederlandse economie.
Toch zijn er bedrijven die niet voldoen aan de afspraken die zij in het verleden hebben gemaakt met hun kapitaalverschaffers. Zij worden hierdoor gedwongen om met huidige (en nieuwe) kapitaalverschaffers om de tafel te zitten om nieuwe afspraken te maken. In een dergelijk proces spelen verschillende belangen een rol; de belangen van de onderneming, het management, de aandeelhouders en de vreemd vermogen verschaffers die op hun beurt ook opgedeeld kunnen zijn in verscheidene belanghebbenden. Hierdoor is een herstructureringsproces intensief en voor buitenstaanders vaak onoverzichtelijk.

Na afloop van de cursus:

  • heeft u inzicht in de opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming
  • weet u de belangrijkste voorwaarden van de financieringslagen
  • kunt u de financiële prognoses koppelen aan de leningsvoorwaarden
  • begrijpt u wat de consequenties zijn van defaults
  • kent u de zekerhedenstructuur behorende bij de leningen
  • heeft u inzicht in welke waarderingscriteria worden toegepast bij insolventie procedures
  • heeft u inzicht in de werking van het wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord’ (WHOA).

Enig financieel economische voorkennis is gewenst.

Voor wie?
Deze cursus richt zich op ondernemingsrecht- en insolventierechtadvocaten.

Waar en wanneer?
Deze cursus vindt plaats op donderdag 28 november 2019 ten kantore van Hermes Advisory aan de Naarderstraat 20 te Laren NH.
Vanaf 8.30 uur bent u van harte welkom. De cursus start om 9.00 uur en zal om circa 17.30 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docenten over de materie na te praten.
Er is slechts ruimte voor 10 personen per cursus; zorg dus dat u er dus snel bij bent. Bij een groot aantal aanmeldingen zal worden overwogen extra cursussen te plannen.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 725,- excl. BTW.
De kosten zijn inclusief documentatiemateriaal en koffie/thee/fris.

Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kan door te mailen naar Pieter Christiaan van Prooijen of door het beantwoorden van deze mail.

We kijken uit naar uw komst!