Cursus: Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding

Op verzoek van vele echtscheidingsadvocaten hebben we besloten om de cursus dit jaar nog een keer te geven en wel op donderdag 20 juni!
Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen.

Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding
Bij een echtscheiding spelen emoties vaak een grote rol. Indien er bij een echtscheiding een onderneming in het spel is, dan is de waardering van deze onderneming een belangrijk aandachtspunt.
De waarde van de onderneming vormt vaak het belangrijkste vermogenselement in de afwikkeling van de echtscheiding.
De waardebepaling van de onderneming zal veelal per partij sterk verschillen en worden gedreven door doelargumentatie.
Dan is het raadzaam de waardering van de onderneming door een derde, onafhankelijke partij te laten opstellen.
Een waardeerder kan op basis van relevante gegevens die verkregen zijn door hoor en wederhoor zijn onderbouwde aannames doen en verantwoorden en zo komen tot een onafhankelijke waardering van de onderneming.
Een ander belangrijk aspect bij de waardebepaling is fiscaliteit. Dit is niet alleen van belang voor de waarde van een onderneming op zich, maar ook bij het bepalen van de waarde die de onderneming voor de aandeelhouder in casu vertegenwoordigt.
In verband met de draagkracht voor partneralimentatie is vervolgens ook van belang welk inkomen er uit de onderneming gegenereerd kan worden.

In deze cursus wordt u volledig bijgepraat over het proces en de verschillende wijzen van waardering rondom een echtscheiding, de fiscaliteit daaromtrent en de gevolgen van de waardebepaling voor het inkomen van de ondernemer.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 1. Uitleg over het waarderingsproces:
  1. aanvang opdracht middels opdrachtbrief
  2. horen van de uitgangsposities en informatieverzameling bij beide partijen
  3. opstellen van de argumenten voor de uitgangsposities en voorleggen van de prognose en de bespreking hiervan
  4. het opstellen en bespreken van de concept rapportage en het reageren op de reacties hierop
  5. het finaal maken van het rapport
 2. Uitleg over de verschillende waarderingsmethodes en bespreken van de drijfveren achter een waardering
 3. De waarde van de aandeelhouderslening en verschillende soorten aandelen
 4. Economische waarde of spelen er ook nog andere aspecten een rol bij de waardering?
 5. De fiscale afwikkeling en de waarde van de onderneming bij een echtscheiding
 6. De draagkracht van de ondernemer na verdeling van de aandelen of verrekening van de waarde daarvan

Voor wie?
Deze cursus richt zich op familierecht advocaten.

Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats op 20 juni aan de Naarderstraat 20 te Laren NH.
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 13.00 uur en zal om circa 17.15 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docenten over de materie na te praten.
Dit is een kleinschalige cursus en er is slechts ruimte voor 10 personen per cursus; zorg dus dat u er op tijd bij bent. Bij teveel aanmeldingen zal de cursus in september en/of november worden herhaald.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 495,- excl. BTW. De kosten zijn inclusief documentatiemateriaal en koffie/thee/fris.

Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kan middels het sturen van een mail naar Prakash@Hermes-Advisory.com

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de kennis en kunde van advocaten. De inhoud van de cursus is van academisch niveau en de docenten zijn tevens (post) academisch opgeleid.
Alle deelnemers aan de cursus zijn in het bezit van een academische titel. U kunt bij uw opleidingsinstelling 4 opleidingspunten indienen voor het volgen van deze cursus.