Grenzen aan bevoegdheid tot wijziging door de bank van het opslagpercentage in het kader van de kredietvergoeding.

Rente opslag verhoogd?

Op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden dient een kredietverstrekker bij de uitoefening van haar bevoegdheid de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de cliënt. In het recente arrest van 14 maart 2018 wordt uiteengezet dat een kredietverstrekker ook de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen wanneer zij een rente opslag verhoogd.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:1603

In het arrest wordt deze zorgvuldigheid uiteen gezet dat de kredietverstrekker de renteopslag niet zomaar mag verhogen.

Hermes Advisory stelt rapporten op waarin de financiële gevolgen van de verhogingen van renteopslagen op uw financieringen inzichtelijk worden gemaakt.
Deze rapporten worden gebruikt voor de onderhandeling met uw kredietverstrekker of voor de juridische procedure tegen uw kredietverstrekker.

Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Pieter Van Prooijen (06 301 54 753) of per email vanprooijen@hermes-advisory.com