Onderhandelen bij financiële herstructureringen inclusief bespreking wet ter consultatie WHOA

Hermes Advisory nodigt u, samen met de Juridische Academie en Johan Jol van Legal Houdini Academy, op 21 september 2018 van harte uit voor de cursus: Onderhandelen bij financiële herstructureringen.
De cursus zal uitvoerig ingaan op de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’ (WHOA).
Deze cursus wordt in samenwerking met de Juridische Academie georganiseerd en hieraan worden 7 punten toegekend.

Onderhandelen bij financiële herstructureringen
Het aantal faillissement is dit jaar wederom gedaald en het gaat crescendo met de Nederlandse economie. Toch zijn er bedrijven die niet voldoen aan de afspraken die zij in het verleden hebben gemaakt met hun kapitaalverschaffers. Zij worden hierdoor gedwongen om met huidige (en nieuwe) kapitaalverschaffers om de tafel te zitten om nieuwe afspraken te maken. In een dergelijk proces spelen verschillende belangen een rol; de belangen van de onderneming, het management, de aandeelhouders en de vreemd vermogen verschaffers die op hun beurt ook opgedeeld kunnen zijn in verscheidene belanghebbenden. Hierdoor is een herstructureringsproces intensief en voor buitenstaanders vaak onoverzichtelijk.

In deze cursus wordt de sluier van financiële herstructureringen opgelicht. Wij zullen stil staan bij o.a. de volgende onderwerpen: oorzaak van verval, overzicht stakeholders, financiële prognose en scenario’s, opbouw huidige kapitaalstructuur, huidige leningsdocumentatie, opbouw voorgestelde kapitaalstructuur en invulling nieuwe voorwaarden. Daarnaast behandelen wij cases waarin ‘Debt Buy Back’ en ‘Fresh Equity’ met u worden doorgenomen. Tevens wordt uitvoerig stil gestaan bij de nieuwste ontwikkelingen faillissementsrecht en wordt in gegaan op de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’ (WHOA).

Na afloop van de cursus:

  • heeft u inzicht in de opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming
  • weet u de belangrijkste voorwaarden van de financieringslagen
  • kunt u de financiële prognoses koppelen aan de leningsvoorwaarden
  • begrijpt u wat de consequenties zijn van defaults
  • kent u de zekerhedenstructuur behorende bij de leningen
  • heeft u inzicht in welke waarderingscriteria worden toegepast bij insolventie procedures
  • heeft u inzicht in de werking van de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord’ (WHOA).

Enig financieel economische voorkennis is gewenst.

Voor wie?
Deze bijeenkomst richt zich op ondernemingsrecht en insolventieadvocaten.

Waar en wanneer?
Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 21 september 2018 ten kantore van Hermes Advisory aan de Naarderstraat 20 te Laren NH.
Vanaf 8.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 9.00 uur en zal om circa 17.30 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docenten over de materie na te praten.
Er is slechts ruimte voor 10 personen per cursus; zorg dus dat u er dus snel bij bent. Bij een groot aantal aanmeldingen zal worden overwogen extra cursussen te plannen.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 695,- excl. BTW.
De kosten zijn inclusief documentatiemateriaal en koffie/thee.
Bij volledige deelname aan de cursus ontvangt u een certificaat met 7 PO punten NovA.

Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kan via onderstaande link:
www.dejuridischeacademie.nl/totaal_cursusaanbod/155_onderhandelen_bij_financi_le_herstructureringen

Docenten

Mr. J.T. Jol, interim jurist Legal Houdini en oprichter Legal Houdini Academy, Voorschoten.

Johan Jol  is voormalig advocaat (bij onder andere De Brauw) en general counsel/hoofd legal NIBC Bank N.V.. Sedert 2008 is hij werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam: “Legal Houdini”. De naam “Legal Houdini Academy gebruikt hij voor zijn onderwijsactiviteiten.Johan is sinds Februari 2012 tevens werkzaam als senior legal counsel bij ABN AMRO en houdt zich in die hoedanigheid voornamelijk bezig met (financiële) herstructureringen van ondernemingen en de afwikkeling van faillissementen. Sinds 1 september 2015 is hij tevens verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hij geeft voorts regelmatig les voor de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Drs P.C. van Prooijen RV, partner Hermes Advisory,  Laren

Pieter Christiaan van Prooijen heeft jarenlange ervaring op het gebied van kapitaal (her)structureringen en waarderen. Hij was onderdeel van het bijzonder beheer team van de Fortis/ABN AMRO dat zich richtte op de grootste cliënten van de bank. In die hoedanigheid heeft hij grote internationale kapitaal (her)structureringen bewerkstelligd, maar ook MKB (her)structureringen. Pieter Christiaan is ingeschreven als register valuator bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Hij wordt met regelmaat door de rechtelijke macht en door partijen als gerechtelijk deskundige benoemd in procedures waar de waarde van een object centraal staat.