Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen inclusief WHOA voor financieel deskundigen

Tijd om de cursus Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen ook aan financieel deskundigen te geven.

Johan Jol van Legal Houdini Academy en Pieter Christiaan Van Prooijen van Hermes Advisory hebben afgelopen 10 jaar op regelmatige basis de cursus Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen gegeven. Deze cursus richtte zich voornamelijk op insolventie advocaten.

Januari jl. is de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA wordt gezien als een belangrijke aanvulling op het instrumentarium voor het uitvoeren van financiële herstructureringen. Alhoewel het opstellen financiële analyses, waarderingen en nieuwe kapitaalstructuren altijd kernaspecten betrof bij financiële herstructureringen zijn deze elementen in de WHOA verankerd.

De cursus “Onderhandelen bij financiële herstructureringen” zal ingaan op navolgende aspecten:
– context waarin een onderneming in zwaar weer verkeert en de knelpunten om tot oplossingen te komen
– korte en lange termijn geldstroom analyse
– opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming voor de herstructurering en na de herstructurering (feasibility testing)
– voorwaarden van de verschillende kapitaalinstrumenten en gewenste rendementen (IRR analyse)
– koppeling van de financiële prognoses aan de leningsvoorwaarden (covenant setting)
– van defaults situatie tot krediet opzegging en opeising
– inzicht in zekerhedenstructuur en uitwinning van de zekerheden
– inzicht in de werking van het wetsvoorstel ‘Wet homologatie bij onderhands akkoord’ (WHOA) (Liquidatie Akkoord, Reorganisatie Akkoord en Groepsakkoorden)
– waarderingscriteria bij insolventie procedures (piecemeal / going concern valuation)
– bespreking recente uitspraken bij WHOA trajecten

Tevens zal een voorbeeld casus worden gepresenteerd waarbij WHOA WorkFlow Systems wordt toegepast.

Voor wie? Deze cursus richt zich op financieel deskundigen en waarderingsdeskundigen die betrokken willen raken bij financiële herstructureringen.

Deze cursus vindt plaats op donderdag 16 september 2021 en zal online te volgen zijn. De cursus start om 13.00 uur en zal om circa 17.30 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docenten over de materie na te praten. De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen €425, excl. BTW

Aanmelden kan om een mail te sturen naar vanprooijen@hermes-advisory.com