Voorkom dat u beperkt of geen vergoeding krijgt onder het uniform herstelkader rentederivaten!

Voorkom dat u beperkt of geen vergoeding krijgt onder het uniform herstelkader rentederivaten!

In bijgevoegd document is een uitwerking gegeven van de opt in situatie. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Pieter Christiaan van Prooijen (06 301 54 753) of via email vanprooijen@hermes-advisory.com

pdf