Waarderen in goede tijden en in slechte tijden

Het tweedaagse PE-programma Business Valuation staat in het teken van ‘Waarderen: in Goede Tijden en Slechte Tijden’. Drie kerndocenten van de opleiding Business Valuation verzorgen, samen met gastdocenten, de sessies.

https://www.nyenrode.nl/ervaar-nyenrode/evenementen/e/waarderen-in-goede-tijden-en-in-slechte-tijden

Voor wie?

Het programma is gericht op mensen die zich in de praktijk bezighouden met het waarderen van ondernemingen. Je bent bijvoorbeeld (register-)accountant, controller, fiscalist, toezichthouder, taxateur of financieel directeur.

Programma

Vrijdag 7 december – Waarderen: in Goede Tijden
We starten om 9.30 uur en sluiten af om 19.00 uur, waarna we met elkaar dineren.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Investeren met/zonder private equity.
 • Het waarderen van niet-beursgenoteerde (aandelen in) ondernemingen – ‘The Streetlight Effect en Performativity’.
 • Visie Belastingdienst en belastingrechters op managementparticipatie samen met PE.
 • De nieuwe fiscale renteaftrekbeperking per 2019 (maximaal 30% EBITDA).
 • Bijstaan van managementteams die mee-participeren bij verkoop aan PE.


Zaterdag 8 december – Waarderen: in Slechte Tijden

We starten om 9.00 uur en sluiten af om 16.00 uur.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • De #WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) ter voorkoming van faillissement
 • Waarderen in Goede en Slechte Tijden: Wat is het verschil?
 • Fire sale / Distressed debt
 • Gaan medewerkers nu wel of niet mee bij een doorstart? Waar mag je op rekenen?
 • Herstructureren op instignatie van de bank (gastdocent).
 • Verkoop/omzetting afgewaardeerde vorderingen (fiscaal).

Tijdens dit congres zal drs Pieter Christiaan van Prooijen RV gastspreker zijn en ingaan op het thema “Waarderen bij financiële herstructureringen”.