Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement is ingediend bij de Tweede Kamer!

In dit wetsvoorstel wordt een vergelijk gemaakt tussen de zogenoemde liquidatiewaarde en de reorganisatiewaarde. De verwachting is dat de bedrijfswaardeerders van het NIRV een belangrijke rol zullen spelen bij de uitvoering van deze wet.

De inhoud van dit wetvoorstel is te download met onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tk-wvs-homologatie-onderhands-akkoord

De memorie van toelichting is te download met onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tk-mvt-homologatie-onderhands-akkoord