Workshop Waarderen Intellectueel Eigendom

IPEG en Hermes Advisory nodigen u van harte uit voor de workshop: Waarderen van Intellectueel Eigendom.
Deze workshop vindt plaats op vrijdag 22 november 2019.

Waarderen van Intellectueel Eigendom
De waarde van intellectueel eigendom is voor velen ongrijpbaar en lastig te begrijpen.
Het immateriële actief is immers niet tastbaar en de waarde is vaak gebaseerd op toekomstige onzekere kasstromen.

In deze workshop wordt stilgestaan bij de vraag waarom het van belang is om inzicht te krijgen in de waarde van het intellectuele eigendom.
Waardering van immateriële activa, zoals IE rechten, speelt niet alleen in geval van strategische keuzes een rol (zoals investeren of niet), maar ook bij bedrijfsovernames, insolventie, onenigheid tussen aandeelhouders en natuurlijk wanneer IE rechten worden gelicentieerd of overgedragen.
In deze workshop wordt u volledig bijgepraat over het proces en de verschillende wijzen van waarderen van intellectueel eigendom.
Er wordt stilgestaan bij de context waarbinnen de waardering van het intellectueel eigendom geschiedt en welke vragen moeten worden gesteld om te achterhalen of het intellectueel eigendom wel enige waarde heeft?

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 1. Wat bepaalt de waarde van IE rechten
 2. Waarde van het intellectueel eigendom versus de waarde van de aandelen
 3. Waarderingsmethodieken en uitleg
  1. Kwalitatieve benadering:
   Due diligence
   1. Status patent (status / claim / FTO)
   2. Concurrerende IE rechten
   3. Licentieovereenkomsten
   4. Achtergrond houders
   5. Status van technologie (bij octrooien)
   6. Regulering van de technologie
   7. Impact van technologie en potentiële markten
   8. Referentie analyse

Rating/Ranking methode

 1. Kwantitatieve benadering
  1. Monetaire benadering: cost based / marked based / income based / real options
  2. Non monetaire benadering: patent indicatoren
 2. Licentie inkomsten – een rekenvoorbeeld
 3. Bespreking casus

De cursusbegeleiders
Severin de Wit
Severin was gedurende 30 jaar advocaat met specialisatie IE.
Daarna heeft hij IPEG Consultancy opgericht dat zich bezig houdt met IE management in de breedste zin.
Hij is daarnaast voorzitter van PleitAcademie.

Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory / IPEG
Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV.
Daarnaast staat hij ingeschreven als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en tevens ingeschreven in het Certified Patent Value Analist Register (CPVA).
Hij wordt met regelmaat door de rechterlijke macht of door partijen die betrokken zijn in een juridisch geschil als deskundige benoemd in (internationale) (arbitrage) procedures waarbij de economische waarde van een object centraal staat.

Voor wie?
Deze workshop richt zich op advocaten, juristen, ondernemers die zich bezighouden met intellectueel eigendom, IP portfolio managers en early stage investeerders.

Waar en wanneer?
De workshop vindt plaats op 22 november 2019 aan de Naarderstraat 20 te Laren NH.
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 13.00 uur en zal om circa 18.00 worden afgerond waarna nog de mogelijkheid bestaat om met de docenten over de materie na te praten.
Dit is een kleinschalige workshop en er is slechts ruimte voor 10 personen per workshop; zorg dus dat u er op tijd bij bent.
Bij grote interesse zal een additionele bijeenkomst worden gehouden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 695,- excl. BTW. De kosten zijn inclusief documentatiemateriaal en koffie/thee/fris.
Inschrijven voor deze workshop kan door het beantwoorden van dit bericht, dan wel door het sturen van een email aan info@ipeg.com.

Deze workshop draagt bij aan de ontwikkeling van de kennis en kunde van advocaten en academici.
De inhoud van de workshop is van academisch niveau en de docenten zijn tevens (post) academisch opgeleid.
Deelname aan deze workshop geeft u het recht bij uw opleidingsinstelling 5 opleidingspunten te claimen.