Ook de buitenlandse media maken lovend melding over de new Dutch Scheme zijnde het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA):

New Dutch scheme bill hailed as “perfect”

https://globalrestructuringreview.com/article/1194952/new-dutch-scheme-bill-hailed-as-“perfect”